Poprawa wizerunku

Piętnaście uczestniczek w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ma okazję skorzystać ze wsparcia, które ma na celu poprawę ich wizerunku, będącego bardzo istotną kwestią na wszystkich poziomach komunikacji. Naszym celem jest, aby u uczestniczek biorących udział w tym zadaniu wzrosła samoocena, by poczuły się piękne i dowartościowane oraz były jednocześnie atrakcyjne na rynku pracy i łatwiej mogły się po nim poruszać.

Niektóre Panie skorzystały już z wizyt u fryzjera oraz w salonie kosmetycznym, co można zaobserwować na poniższych zdjęciach. Mamy nadzieje, że takie drobne zmiany wpłyną na te większe- istotne w życiu każdego z nas.