Projekt ruszył

W kwietniu rozpoczęliśmy realizację projektu „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Aktualnie uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach Szkoły dla Rodziców. Mają również możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych ze specjalistami oraz w spotkaniach konsultacyjno-doradczych w ramach „Kawiarenki”. W późniejszym okresie realizowane będą inne zajęcia dostosowane do potrzeb naszych uczestników zgodnie z planowanym harmonogramem.