Spotkanie w “Kawiarence”

W ramach projektu 14.06.2019 r. uczestnicy wzięli udział w pierwszym spotkaniu konsultacyjno-doradczym organizowanym w ramach kawiarenki, która tworzy swoistą grupę wsparcia dla uczestników. Dyżur w pierwszej pełniła Pani Magdalena Matuszczak- psycholog. Spotkanie cieszyło się dużą popularnością.

Zapraszamy zatem uczestników projektu na kolejne „kawiarenki”, które planowane są w dniach 26 i 27 czerwca 2019 r. w godzinach 13:00-15:00. Dyżur mają pełnić pedagog i prawnik. Spotkania odbywają się w siedzibie PCPR w Choszcznie w pokoju nr 8.