Informacja o realizacji projektu

Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizuje projekt pn. „Wdrożenie profilaktyki zdrowotnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie”

Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w wysokości 156000,81 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków pracy i wzrost samoświadomości na temat zdrowia 15 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie poprzez opracowanie i wdrożenie w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. działań zakładających poprawę ergonomii pracy i profilaktykę zdrowotną, dzięki czemu min. 86 % Uczestników Projektu (min. 13 osób) będzie kontynuować zatrudnienie u Wnioskodawcy.

W ramach projektu planuje się między innymi poniższe wsparcie:

  • wdrożenie działań mających na celu profilaktykę zdrowotną poprzez zapewnienie pakietów medycznych oraz zapewnienie możliwości zwiększenia aktywności fizycznej pracowników,
  • dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu (zakup komputerów, monitorów, ergonomicznych biurek, ergonomicznych foteli i podnóżków, paneli oświetleniowych),
  • walka ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 183536,25 zł, wartość dofinansowania ze strony Unii Europejskiej wynosi 156000,81 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.