IMG_20221214_170633

Dyrektor PCPR, Kierownik ZDZ oraz uczestnicy