Rozpoczynamy realizację projektu „Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy”- Ми починаємо реалізацію проектівтут «Багатоколійна допомога для громадян України»

Powiat Choszczeński uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy”.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest skierowany do 80 obywateli Ukrainy przybyłych na teren Powiatu Choszczeńskiego po 24.02.2022 r. w związku z trwającą wojną w ich kraju ojczystym.

W ramach projektu planuje się między innymi poniższe wsparcie:

  • zapewnienie pomocy prawnej i psychoterapeutycznej,
  • kursy zawodowe i języka polskiego,
  • wsparcie pracowników w rozwiązywaniu codziennych trudności,
  • wsparcie socjoterapeutyczne dla dzieci

i inne zgodnie z potrzebami uczestników i wymogami konkursu.

Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 530 000,00 zł, z czego wysokość finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 450 500,00 zł, a pozostała kwota, tj. 79 500,00 zł to środki pochodzące z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest do 31.10.2023 r.

Чошчинський повіт отримав фінансування на реалізацію проекту під назвою «Багатоколійна допомога для громадян України».

Проєкт співфінансується Європейським Союзом та державним бюджетом в рамках Європейського соціального фонду в рамках Регіональної операційної програми Західнопоморського воєводства на 2014 – 2020 роки..

Проєкт адресований 80 громадянам України, які приїхали до Чошчинського району після 24.02.2022. у зв’язку з триваючою війною в рідній країні.

Проект планує підтримати, серед іншого, наступне:

  • надання правової та психотерапевтичної допомоги,
  • професійно-технічні та польські мовні курси,
  • підтримка співробітників у вирішенні повсякденних труднощів,
  • соціотерапевтична підтримка дітей

та інші відповідно до потреб учасників та вимог конкурсу.

Загальна вартість проекту становить 530 000,00 злотих, з яких сума, профінансованата профінансована Європейським соціальним фондом, становить 450 500,00 злотих, а решта, тобто 79 500,00 злотих, – з державного бюджету.

Проект П реалізується до 31.10.2023.