Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci z Ukrainy

30.03.2023 roku rozpoczęły się warsztaty socjoterapeutyczne przeznaczone dla dzieci z Ukrainy. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu pn. „Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz budżetu państwa. Zajęcia przeznaczone są dla 25 dzieci przydzielonych do 4 grup wiekowych. Głównym celem warsztatów jest wzmocnienie w dzieciach i młodzieży odporności psychicznej oraz odzyskanie lub budowanie wiary we własne siły. Poprzez zabawę będą rozwijały umiejętności współpracy w zespole i uczyły się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, słuchania innych, empatycznej postawy i asertywności. Warsztaty mają rozwijać zdolności dzieci do pokonywania przeciwności losu poprzez umiejętne radzenie sobie z problemami i towarzyszącymi im emocjami, przede wszystkim będą ćwiczyły radzenie sobie z przeżywaniem złości i jej wyrażaniem.