Zakończenie realizacji projektu

Zakończenie realizacji projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zakończyło realizację projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, który był realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie – liderem projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach powyższego projektu zrealizowaliśmy Regionalną Akademię Rodziny w zakresie, której odbywały się zajęcia „Szkoły dla Rodziców”, „Szkoły dla Małżonków i Partnerów”, oraz „Szkoły dla Babć i Dziadków”, które miały na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich, małżeńskich i partnerskich. Prawidłowe funkcjonowanie rodzin jest nie do przecenienia w życiu społecznym. Uczestnicy projektu korzystali z doradztwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego i prawnika. Trzy rodziny skorzystały z Turnusów Aktywizujących dla Rodzin. Dzięki realizacji projektu w rodzinach zaobserwowano wzrost kompetencji rodzicielskich, poprawiły się relacje w rodzinie. Rodziny zostały zmotywowane do zmiany sytuacji życiowej. Uczestnicy chętnie korzystali ze wsparcia i współpracowali ze specjalistami. W trakcie uczestnictwa w szkołach rodziny wzajemnie wspierały się i stały się zalążkiem do utworzenia w przyszłości grup wsparcia rodzin. Dzieci z rodzin zagrożonych pozostały w rodzinach biologicznych.