Zakończenie realizacji Regionalnej Akademii Rodzinny w roku 2018

Zakończenie realizacji „Szkoły dla Rodziców”, „Szkoły dla Małżonków i Partnerów” oraz „Szkoły dla Babć i Dziadków” w Regionalnej Akademii Rodziny w roku 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizuje w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie, który jest liderem projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W ramach powyższego projektu realizujemy Regionalną Akademię Rodziny w zakresie, której odbywały się zajęcia „Szkoły dla Rodziców” oraz „Szkoły dla Małżonków i Partnerów”, które miały na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich, małżeńskich i partnerskich. Prawidłowe funkcjonowanie rodzin jest nie do przecenienia w życiu społecznym.

W 2018 roku odbyły się trzy „Szkoły dla Małżonków i Partnerów” , jedna „Szkoła dla Rodziców” oraz jedna „Szkoła dla Babć i Dziadków”. Uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni z możliwości skorzystania z takich działań. Dzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniami. Podczas uroczystych zakończeń uczestnicy projektu bardzo dziękowali prowadzącym. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie ukończenia szkoły.