Działalność Punktu

PUNKT INTERWENCYJNO – MEDIACYJNY „POMOC DZIECKU I RODZINIE”

PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOSZCZNIE

Punkt oferuje pomoc w zakresie:

 • diagnozy problemu i analiza sytuacji powodującej kryzys;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego, wzmacniania naturalnych zasobów odporności psychicznej;
 • udzielania specjalistycznego poradnictwa mającego na celu wprowadzenie nowej strategii postępowania;
 • rozpoznawania przyczyn konfliktów małżeńskich, rodzinnych, pomoc w ich rozwiązywaniu metodami mediacyjnymi i negocjacyjnymi;
 • udzielania wsparcia i specjalistycznego poradnictwa dla osób dotkniętych przemocą domową;
 • prowadzenia spotkań z osobami stosującymi przemoc domową w zakresie:
  • motywowania do podjęcia terapii,
  • rozwijania samokontroli i umiejętności współżycia w rodzinie;
 • pomocy dziecku z rodziny dysfunkcyjnej, rodzicom zastępczym i adopcyjnym w sprawach wychowania;
 • poradnictwa dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem, nie przystosowanych społecznie, agresywnych;
 • poradnictwa przy występowaniu problemów wychowawczych z dziećmi, takich jak:
  • agresywne zachowanie,
  • odmowa obowiązku szkolnego,
  • konflikt między rodzicami a dzieckiem,
  • trudności w nauce,
  • niechęć do szkoły;

Punkt oferuje pomoc:

 • PRAWNIKA
 • PSYCHOLOGA
 • PEDAGOGA
 • MEDIATORA

Pomoc prawna z zakresu: prawa rodzinnego, prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, postępowania administracyjnego, prawa pracy. Pomoc obejmuje:

 • informacje o istniejącym stanie prawnym,
 • wskazanie sposobów załatwienia danej sprawy,
 • wskazanie instytucji, do których należy się zwrócić,
 • redagowanie pism, wniosków, pozwów.

Co zrobić żeby skorzystać z porady specjalisty?

 • przyjść do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie i umów się na spotkanie
 • zadzwonić pod numer tel. 95 765 25 78

PORADNICTWO JEST BEZPŁATNE
przeznaczone tylko dla osób z terenu powiatu choszczeńskiego

Wykaz godzin przyjęć specjalistów