Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Głównym celem Programu Psychologiczno – Terapeutycznego jest utrwalenie przez sprawców przemocy zmian postaw jak również zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, a w efekcie zatrzymanie przemocy
w rodzinie.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez nabycie wiedzy i umiejętności alternatywnych zachowań oraz kształtowania nowego stylu życia, bez zachowań przemocowych, kształtowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku. Powinno doprowadzić to do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy funkcjonowania rodzin, w których występuje problem przemocy.

Uczestnikami programu są osoby dorosłe, które: – ukończyły Program Korekcyjno – Edukacyjny i deklarują chęć dalszej pogłębionej pracy nad sobą. Uczestnicy mogą zgłaszać się do programu dobrowolnie lub mogą być kierowani przez podmioty oraz instytucje, w szczególności: MGOPS, Zespół Interdyscyplinarny, kuratorów, policjantów dzielnicowych.
Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny. Niezbędna jest indywidualna decyzja o uczestnictwie w Programie osoby stosującej przemoc w rodzinie.

Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie trwa realizacja Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 16:30 w budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Chrobrego 27a, Choszczno.