Informacje ogólne

Od kilku lat obserwuje się proces zmiany struktury demograficznej, której cechą jest rosnący udział osób starszych w populacji. Wydłuża się średnia długość życia i wynosi dla kobiet – 81, dla mężczyzn – 73 lata. Powoduje to, że stoimy przed wyzwaniami  w  obszarze aktywności społecznej osób starszych i konieczności podejmowania działań, na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.

Na naszą aktywność największy wpływ mamy my sami. Zaangażowanie osobiste w działania na rzecz własnego środowiska może przynieść wszystkim jak najlepsze efekty.