Powiatowa Rada ds. Seniora

Powiatowa Rada do Spraw Seniorów została powołana przez Starostę Choszczeńskiego. Rada jest ciałem opiniotwórczo – doradczym Starosty Choszczeńskiego wspierającym w podejmowaniu rozstrzygnięć w zakresie spraw dotyczących osób starszych oraz polityki senioralnej w powiecie choszczeńskim.

Skład osobowy Regionalnej Rady ds. Seniorów:

 • Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński;
 • Maria Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Irena Rękawiecka- Sadowska-Powiatowy Rzecznik Seniorów;
 • Teresa Walczak – Pełnomocnik Wójta gminy Krzęcin ds. Seniorów;
 • Zofia Psuja – Członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy Pełczyce;
 • Jan Urbanowski – Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Drawnie;
 • Krystyna Wiśniewska-Bugaj – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Choszcznie;
 • Jadwiga Skorba – Frańczak – Wiceprzewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Choszcznie;
 • Stanisława Kolwalczyk – pełnomocnik Wójta gminy Bierzwnik ds. Seniorów;
 • Elżbieta Kseniak – Sołtys Suliborka gmina Recz;
 • Stanisława Pliszka – Przewodnicząca Caritas Parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie.