Powiatowy Rzecznik Seniorów

Powiatowy Rzecznik Seniorów w Choszcznie pani Irena Rękawiecka-Sadowska została powołana zarządzeniem nr 21/2016 Starosty Choszczeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016.

Kontakt

Rzecznik Seniorów przyjmuje w każdą środę w godzinach od 12:00 do 13:00 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 27a, nr tel. 95 765 25 78

W związku z pandemią koronowirusa Rzecznik Seniorów nie przyjmuje petentów do 31 marca 2021r.

Założenia Główne

 1. Funkcja Rzecznika Seniorów jest inicjatywą lokalną mieszkańców powiatu choszczeńskiego.
 2. Powiatowy Rzecznik Seniorów pełni funkcje społecznie, z mandatu wyboru dokonanego przez przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych.
 3. Rzecznik Seniorów jest funkcją społeczną.
 4. Rzecznik jest niezależny, współpracuje z szerokim gremium organizacji i instytucji działających na terenie powiatu choszczeńskiego na zasadzie suwerenności stron, partnerstwa i jawności.
 5. Powiatowy Rzecznik Seniorów podkreśla rangę problematyki osób starszych wobec władz administracyjnych, samorządowych, instytucji socjalnych, zrzeszeń, organizacji, fundacji i mediów.

Cele i Zadania

 1. Integrowanie środowiska osób starszych, wspomaganie i aktywizacja seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 2. Popularyzowanie praw seniorów uświadamianie co się należy osobom starszym i chorym
 3. Konsolidacja organizacji i instytucji służących pomocą seniorom na terenie powiatu choszczeńskiego, tworzenie sieci rzeczników lokalnych.
 4. Transmisja informacji o różnorodnych formach pomocy do środowiska seniorów.
 5. Wspieranie aktualnych inicjatyw, programów i projektów środowiskowych w Choszcznie.
 6. Zbieranie informacji o potrzebach lokalnego środowiska seniorów, działanie doradcze i interwencyjne.

Formy Pracy

 1. Działanie na rzecz tworzenia lokalnej struktury rzeczników seniorów działających na terenie powiatu choszczeńskiego, pomoc i współpraca.
 2. Tworzenie banku informacji o prawach seniorów i upowszechnianie go w środowisku.
 3. Sporządzenie i udostępnianie listy prezentującej i scalającej organizacje, instytucje i urzędy działające na rzecz seniorów, na terenie powiatu choszczeńskiego.
 4. Stałe rozpoznawanie potrzeb środowiska seniorów zamieszkujących powiat choszczeński, przekazywanie informacji o instytucjach pomocowych.
  • Określenie zasad przekazu informacji
  • Spotkania środowiskowe, nawiązanie współpracy
  • Formy współdziałania z rzecznikami
 5. Działania doraźne na rzecz środowiska seniorów – interwencja, różnorodne formy pomocy, informacja o pomocy prawnej i instytucjonalnej, współpraca z organizacjami pożytku społecznego i charytatywnymi.