Zachodniopomorska Rada ds. Seniora

Regionalna Rada ds. Seniorów została powołana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”.

Rada jest ciałem opiniotwórczym-doradczym Marszałka Województwa, wspierającym go w decyzjach w zakresie spraw dotyczących osób starszych oraz polityki senioralnej w województwie zachodniopomorskim.

Przedstawicielem powiatu choszczeńskiego w Radzie ds. Seniorów jest Pani Maria Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Do zadań Rady należy m.in.:

 1. Wypracowanie i proponowanie nowych rozwiązań w kształtowaniu polityki senioralnej.
 2. Wypracowywanie rekomendacji, wniosków, opinii, opracowań dotyczących polityki senioralnej.
 3. Inicjowanie, promocja i upowszechnianie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz wykorzystania ich potencjału.
 4. Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi działającymi na rzecz osób starszych.
 5. Monitoring realizacji programu Region dla Rodziny, szczególnie pod kątem potrzeby rekomendowania zmian i nowych kierunków działania w obszarze działań polityki senioralnej.

Skład osobowy Regionalnej Rady ds. Seniorów:

 • Anna Mieczkowska – Członek Zarządu UM WZP;
 • Teresa Kalina – Przewodnicząca Sejmiku UM WZP;
 • Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM w Szczecinie;
 • Iwona Klimowicz – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZP;
 • Maria Syrek – Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTSM;
 • Jerzy Dembski – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach;
 • Irena Frankiewicz – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kołobrzegu;
 • Irena Ciesielska – Przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszalinie;
 • Ewa Sowa – Zastępca Prezydenta Miasta Stargard;
 • Jadwiga Dąbrowska – Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie;
 • Dorota Sobkowiak – Gryficka Akademia Przyszłości w Gryficach;
 • Maria Jędrzejczyk;
 • Janina Kołodzińska – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie;
 • Joanna Łaskarzewska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 • Jerzy Neukampf – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach;
 • Eleonora Jakubiak – Adamczyk – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie;
 • Stefania Szeszko – Wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie;
 • Janusz Wentruba – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie;
 • Jadwiga Czerwińska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych.