Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące oraz osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu w celu załatwienia spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie mogą kontaktować się za pośrednictwem:

 • platformy e-Doręczenia: AE:PL-55516-86832-VJITR-28 
 • platformy EPUAP: pcprchoszczno/SkrytkaESP
 • platformy SOW PFRON 
 • poczty elektronicznej: sekretariat@pcprchoszczno.pl
 • telefonicznie: 95 765 25 78 
 • osobiście w siedzibie PCPR w Choszcznie przy ulicy Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno.

Osoba uprawniona może w kontakcie z urzędem skorzystać z:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
 • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,
 • tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN

Zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, należy zgłosić, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PCPR po przez złożenia wniosku zawierający następujące informację:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • wybraną metodę komunikowania się, czyli czy komunikujesz się w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN),
 • kontakt zwrotny, na który prześlemy informację z potwierdzeniem spotkania.

Po złożeniu wniosku Urząd zapewni takiej osobie pomoc tłumacza języka migowego w terminie przez siebie wyznaczonym. Jeżeli nie będziemy mogli załatwić tej sprawy w wybranym terminie, skontaktujemy się z taką osobą z propozycją załatwienia sprawy w innym możliwym terminie lub zaproponujemy inną formę jej realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

Możesz także zgłosić się do PCPR z wybraną przez Ciebie osobą, która pomoże załatwić Twoją sprawę. Osoba taka musi mieć ukończone 16 lat. W takim wypadku wizyta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie nie musi być wcześniej uzgodniona.