Aktualności

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci z Ukrainy

dłoń dziecka trzymająca plastikowego motyla wyciągniętego z miski wypełnionej masą żelową

30.03.2023 roku rozpoczęły się warsztaty socjoterapeutyczne przeznaczone dla dzieci z Ukrainy. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu pn. „Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz budżetu państwa. Zajęcia przeznaczone są dla 25 dzieci przydzielonych do 4 grup wiekowych. Głównym celem warsztatów jest wzmocnienie

Kolejny termin spotkania KLUBU RODZICA ZASTĘPCZEGO

Informujemy, iż kolejne spotkanie Klubu Rodzica Zastępczego odbędzie się dnia 23 marca 2023 r. o godz. 10.00 w świetlicy budynku internatu szkolnego przy ul. Bolesław Chrobrego 27 w Choszcznie. W powyższym terminie odbędzie się bezpłatne spotkanie z suiscydologiem na temat samouszkodzeń oraz zachowań samobójczych dzieci i młodzieży. Serdecznie zachęcamy, a w imieniu prowadzącej Pani Lidii

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniach od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r. w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Nasi pracownicy będą telefonicznie udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniom. W dni robocze dyżur pełniony będzie w godzinach 7:30-15:30,pod numerami telefonów:Tel.: ,Tel. kom.: , W sobotę i niedzielę dyżur pełniony będzie

Informacja o realizacji projektu

Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizuje projekt pn. „Wdrożenie profilaktyki zdrowotnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie” Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie

Spotkanie z radcą prawnym

uczestnicy spotkania siedzący przy stołach

Dnia 11.01.2023 r. rodziny zastępcze z powiatu choszczeńskiego miały możliwość uczestniczenia w spotkaniu z radcą prawnym Panią Magdaleną Kamińską-Tomaszewicz. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Akademia Przyszłości” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego- dzięki któremu na terenie naszego powiatu utworzono Klub Rodzica Zastępczego. Podczas spotkania omówiono kwestie z którymi zmierzają się w