Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie informuje, iż od 19.09.2022 r. do dnia 26.09.2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem aktualizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Choszczeńskiego. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie ankiety pisemnej poprzez zbieranie opinii zainteresowanych mieszkańców Powiatu Choszczeńskiego, która dostępna jest w załączniku.

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym lecz nie później niż do dnia 31.12.2023 r. Adresatem Programu są osoby, które posiadają: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Adresatem programu są osoby, które

Wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego

Na prośbę Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przekazujemy informację dotyczącej pomocy małoletnim umieszczonym w pieczy zastępczej z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. W ocenie Departamentu Zdrowia Publicznego kluczowym obecnie działaniem jest dostarczenie kompleksowego oraz międzysektorowego wsparcia z zakresu zdrowia psychicznego dzieciom niezależnie od ich sytuacji rodzinnej przez instytucje do tego powołane.

Informacja

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 19/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Choszcznie w związku z falą panujących upałów oraz utrzymywaniem się temperatury powietrza w pomieszczeniach powyżej 28 stopni C. wprowadzono skrócony czas pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Choszcznie. Praca Centrum w dniach 16.08.2022 r. – 19.08.2022 r. odbywać się będzie w godzinach 7:30 – 13:30.