Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 22 czerwca 2024
Imieniny: Paulina, Jan, Tomasz
pochmurno
15°C

Procedura rekrutacji kandydata

Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim będący w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo, którzy:

 • dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • posiadają pełnie władzy rodzicielskiej;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem na umyślne przestępstwo;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego);
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa;
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z tym, że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Kandydaci ubiegający się o zostanie rodziną zastępczą zobowiązani są do złożenia dokumentów:

 • pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem swojej decyzji,
 • zaświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy znajdującej się w obrębie powiatu,
 • oświadczenia, że nie są i nie były w przeszłości pozbawione władzy rodzicielskiej, ani władza nie została im ograniczona lub zawieszona,
 • oświadczenia o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego, jeśli taki istnieje i został nałożony tytułem egzekucyjnym,
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • informacji o możliwości zapewnienia odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych umożliwiających dzieciom zaspokojenie indywidualnych potrzeb potwierdzonej np. zaświadczeniem o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów, dokumentacja potwierdzająca tytuł własności lub prawo użytkowania lokalu mieszkalnego wraz z jego metrażem (powierzchnią użytkową),
 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.

Podane wyżej dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Przedłożone dokumenty podlegają sprawdzeniu zgodności ze stanem faktycznym przez pracowników PCPR.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka, którzy spełnili podstawowe kryteria formalne oraz przeszli pozytywnie proces weryfikacji dokumentów, zostają poddani badaniom psychologicznym, mającym na celu uzyskanie pewności, czy dają rękojme należytego sprawowania opieki nad dzieckiem.

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, w wyniku przeprowadzonych badań, kandydaci kierowani są do udziału w szkoleniu, zgodnie z programem określonym w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wątpliwości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie PCPR lub kontaktu telefonicznej pod numerem 95 765 25 78 lub 601 742 578

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.